TutorialsPhotoshop Tutorials

Convert Real Photo to Architecture Collage Flat Vector in Photoshop (Chuyển ảnh chụp thành Vector)

Convert Real Photo to Architecture Collage Flat Vector in Photoshop (Chuyển ảnh chụp thành Vector) Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn hậu...

Site Analysis from Google Map by Photoshop (Phân tích khu đất kiến trúc)

How to make Site Analysis from Google Map by Photoshop Một bài phân tích khu đất kiến trúc với ảnh từ google map Spix làm các...

Cách đổi màu đối tượng trong Photoshop (Turn color in Photoshop)

#shorts Cách đổi màu đối tượng trong Photoshop (Turn color in Photoshop) Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn hậu kỳ để...

Make Depth Blur Effect by Photoshop [Tạo hiệu ứng lấy nét cực dễ]

How to make... Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn hậu kỳ để hỗ trợ các bạn theo học và làm việc chuyên...

Thay Mùa với Landscape Mixer Photoshop (Change Seasons by Neural filters)

Thay Mùa với Landscape Mixer Photoshop 2022 (Change Seasons by Neural filters) Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn hậu kỳ để hỗ...

Turn Black to Any color by Photoshop – Đổi màu đen thành màu bất kỳ

#shorts Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn hậu kỳ để hỗ trợ các bạn theo học và làm việc chuyên ngành Kiến...

How to Tilt Image with Photoshop (Chỉnh trục ảnh thẳng)

How to Tilt Image with Photoshop Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn hậu kỳ để hỗ trợ các bạn theo học và...

Architecture Presentation by Photoshop (Trình bày đồ án Kiến Trúc)

Architecture Presentation by Photoshop Cách trình bày dự án, đồ án Kiến Trúc từ một hình ảnh render có nền trời Spix làm các video...

[High Speed] Architecture Rendering Photoshop (Hậu kỳ kiến trúc)

Video tut normal speed: https://www.youtube.com/watch?v=f0-HdRQIxPc Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn hậu kỳ để hỗ trợ các bạn theo học và làm...