TutorialsPhotoshop Tutorials

Archtiecture Site Analysis by Map Images and Photoshop (Phân Tích Khu Đất Kiến Trúc Với Ảnh Map)

Cách làm bài phân tích khu đất nhiều màu sắc với Photoshop và ảnh Google map Tham gia khóa học Photoshop Hậu Kỳ hoặc Indesign...

Master Plan Architecture by Photoshop (Hậu Kỳ Mặt Bằng Tổng Thể Kiến Trúc)

Cách hậu kỳ mặt bằng tổng thể kiến trúc từ ảnh Map Video cách lấy ảnh Map chất lượng cao: https://www.youtube.com/watch?v=v_F4mcYCZMY&t=181s Website tạo Map: http://www.chengfolio.com/google_map_customizer Tham gia...

Glare Effect Brushes Photoshop [Brush Hiệu Ứng Ánh Sáng Kiến Trúc]

DOWNLOAD GLARE BRUSHES: https://bit.ly/3qe6KAv ĐĂNG KÝ khóa học Photoshop Hậu Kỳ hoặc Indesign Dàn Trang Website: http://spixacademy.com Facebook: https://www.facebook.com/sphotoshoparchitecture Youtube: https://www.youtube.com/SPhotoshopArchitecture Support me by share this video (Absolutely FREE) #photoshoparchitecture...

Photoshop Generative Fill AI in Architecture + Interior (Ứng Dụng Trong Kiến Trúc Nội Thất )

Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn hậu kỳ để hỗ trợ các bạn theo học và làm việc chuyên ngành Kiến...

Architecture Diagram Site Analysis by Photoshop (Diagram Phân Tích Khu Đất Kiến Trúc)

Architecture Diagram Site Analysis by Photoshop Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn hậu kỳ để hỗ trợ các bạn theo học và...

Make Diagram by Photoshop + SketchUp (Tạo Diagram Kiến Trúc với Photoshop)

Làm Diagram Kiến Trúc với Photoshop và SketchUp Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn hậu kỳ để hỗ trợ các bạn theo...

Thay mùa cực dễ với Photoshop (Easy to Change Season)

How to change seasons #shorts Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn hậu kỳ để hỗ trợ các bạn theo học và làm...

Easy to Change or Improve Color by Color Mixer (Thay đổi màu với Photoshop)

Cách thay đổi, cải thiện màu vô cùng dễ dàng với Photoshop Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn hậu kỳ để hỗ...

[High speed] Architecture Post Production Photoshop (Hậu Kỳ Kiến Trúc)

Video normal speed: https://www.youtube.com/watch?v=yw784GhNjos&t=1376s Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn hậu kỳ để hỗ trợ các bạn theo học và làm việc...