Archtiecture Site Analysis by Map Images and Photoshop (Phân Tích Khu Đất Kiến Trúc Với Ảnh Map)Cách làm bài phân tích khu đất nhiều màu sắc với Photoshop và ảnh Google map
Tham gia khóa học Photoshop Hậu Kỳ hoặc Indesign Dàn Trang
Website: http://spixacademy.com
Facebook: https://www.facebook.com/sphotoshoparchitecture
Youtube: https://www.youtube.com/SPhotoshopArchitecture

Support me by share this video (Absolutely FREE)
#photoshoparchitecture #photoshoptutorial #spix #spixacademy
Music use in video from YouTube Library

source

UCnOKibZrTt_oUya9DYGlWRw

Save This Post
ClosePlease login

No account yet? Register