Mikrokozmos – Bir Kamusal Proje Olarak Kadıköy Hasanpasa Gazhanesi | Studio-X Istanbul



Peyzaj Mimarlığı ve Kamusallık Üzerine Konuşmalar

11:00-12:15 Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı ve Rollerimiz
13:30-14:45 Bir Kamusal Proje Olarak Kadıköy Hasanpaşa Gazhanesi
15:00-16:45 Bir Kamusal Proje Olarak Eskihisar Üçlemesi

Studio-X, Mikrokozmos: Öncesinden Bugüne DS Mimarlık’ın 30 Yılı sergisinin son haftasına girerken bir dizi buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Mikrokozmos.zip, DS Mimarlık’ın kurucuları Deniz ve Sevim Aslan’ın katılımıyla gerçekleşecek.

Buluşmaların ilki, peyzaj mimarlığının Türkiye’deki yakın geçmişini kişisel deneyimler üzerinden konuşmaya ve tartışmaya yönelik.
Bu buluşmanın konukları Arzu Nuhoğlu ve Ata Turak.

İkinci buluşma Kadıköy Hasanpaşa Gazhanesi’ni konu alıyor. İstanbul’daki gazhane yapıları ve bir kamusal proje deneyimi olarak Hasanpaşa Gazhanesi, buluşmanın ana konusu. Bu buluşmanın konuğu Gülsün Tanyeli.

Son buluşmada Gebze, Eskihisar’a uzanarak bir başka kamusal proje konusu ele alınacak. Eskişehir Üçlemesi olarak bilinen bu projenin öyküsü, standartları değiştirerek bir sosyalleşme mekanı yaratma süreçleri üzerinden tartışılacak.

source

Save This Post

No account yet? Register