Mark Johnson | reSITE Small Talks

Mark Johnson is a landscape architect and urban designer with a lengthy portfolio of park, public space and urban regeneration projects. As a founder of the firm CIVITAS based in Denver, US, he has led projects of all scales and types across in the US, Asia, Europe and the Middle East.
Notable projects include the redevelopment of the Stapleton Airport in Denver, The Los Angeles River Revitalization Master Plan, Museum Park Miami and the San Diego North Embarcadero. Mark is known for projects of large scale that engage social, economic and environmental systems. His work has emphasized the reuse of brownfield and underutilized sites, combining the redesign of infrastructure, transportation, land use, open space and environmental systems to transform entire districts of core cities.

Interview by Martin Barry
Production: Canal 180
Co-production: IPR Praha
Filming location: Opero, Prague

reSITE is an international nonprofit platform based in Prague. We work at the intersection of architecture, urbanism, politics, culture, and economics. We act as a catalyst for social action and innovative leadership.

We encourage an exchange of ideas about making cities more livable, competitive and resilient. We protect and promote public space, architecture, and sustainable development in cities.

Why? To stimulate action for sustainable urban design and therefore better cities. We stand for public space.

www.reSITE.cz/en/

Mark Johnson je krajinářský architekt a městský designer s obsáhlým portfoliem parků, veřejných prostor a projektů městské regenerace. Jako zakladatel firmy CIVITAS vede projekty všech měřítek a typů v celých Spojených státech, Asii, Evropě a na Blízkém východě. Mezi jeho významné projekty patří rekonstukce letiště Stapleton v Denveru, regulační plán Říční revitalizace v Los Angeles, Museum Park Miami a San Diego North Embarcadero. Mark Johnson je známý projekty velkého měřítka, které zapojují sociální, ekonomické a environmentální systémy. Jeho práce zdůrazňuje nové využití brownfieldů a podužívaných pozemků, ve spojení s novým návrhem infrastruktury, dopravy, využití půdy, otevřeného prostoru a environmentálních systémů, což vede k transformaci celých městských okrsků.

Rozhovor vedl Martin Barry
Produkce: Canal 180
Koprodukce: IPR Praha
Lokace: Opero, Praha 1-Staré Město

reSITE je nezisková organizace, jež působí na pomezí urbanismu, architektury, politiky, kultury a ekonomiky ve světě stále rostoucích měst.

Naší misí je vytvářet města příjemná k životu pro příští generaci. Jsme katalyzátorem společenských inovací. Jako mezinárodní platforma podporujeme výměnu a sdílení nápadů a řešení, jak vytvářet odolná a konkurenceschopná města pro 21. století.

reSITE propojuje odborníky, samosprávy měst, širokou veřejnost a tvůrčí profese nad otázkami designu, financí a udržitelného rozvoje měst.

reSITE podněcuje udržitelný urbanismus s cílem vytvořit lepší a konkurenceschopná města. Veřejný prostor nám leží na srdci.

www.reSITE.cz

source

You need to login or register to bookmark/favorite this content.