TagsSinh Tutorials

Architecture Diagram by SketchUp + Photoshop (Làm Diagram Kiến Trúc)

Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn hậu kỳ để hỗ trợ các bạn theo học và làm việc chuyên ngành Kiến...

[High speed] Architecture Collage by Photoshop (Hậu kỳ Kiến trúc)

Video full normal speed: https://www.youtube.com/watch?v=FHmBjyL66hw Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn hậu kỳ để hỗ trợ các bạn theo học và làm...

Architecture Site Analysis by A Photo + Photoshop (Phân tích khu đất Kiến Trúc)

Cách làm bài phân tích khu đất chỉ với một hình ảnh ĐĂNG KÝ khóa học Photoshop Hậu Kỳ Website: http://spixacademy.com Facebook: https://www.facebook.com/sphotoshoparchitecture Youtube: https://www.youtube.com/SPhotoshopArchitecture Support me by share...

Archtiecture Landscape Section by Photoshop (Hậu Kỳ Mặt Cắt Kiến Trúc Cảnh Quan)

Hậu kỳ cảnh quan Kiến Trúc ĐĂNG KÝ khóa học Photoshop Hậu Kỳ hoặc Indesign Dàn Trang Website: http://spixacademy.com Facebook: https://www.facebook.com/sphotoshoparchitecture Youtube: https://www.youtube.com/SPhotoshopArchitecture Support me by share this video...

Archtiecture Site Analysis by Map Images and Photoshop (Phân Tích Khu Đất Kiến Trúc Với Ảnh Map)

Cách làm bài phân tích khu đất nhiều màu sắc với Photoshop và ảnh Google map Tham gia khóa học Photoshop Hậu Kỳ hoặc Indesign...

Master Plan Architecture by Photoshop (Hậu Kỳ Mặt Bằng Tổng Thể Kiến Trúc)

Cách hậu kỳ mặt bằng tổng thể kiến trúc từ ảnh Map Video cách lấy ảnh Map chất lượng cao: https://www.youtube.com/watch?v=v_F4mcYCZMY&t=181s Website tạo Map: http://www.chengfolio.com/google_map_customizer Tham gia...

Glare Effect Brushes Photoshop [Brush Hiệu Ứng Ánh Sáng Kiến Trúc]

DOWNLOAD GLARE BRUSHES: https://bit.ly/3qe6KAv ĐĂNG KÝ khóa học Photoshop Hậu Kỳ hoặc Indesign Dàn Trang Website: http://spixacademy.com Facebook: https://www.facebook.com/sphotoshoparchitecture Youtube: https://www.youtube.com/SPhotoshopArchitecture Support me by share this video (Absolutely FREE) #photoshoparchitecture...

Photoshop Generative Fill AI in Architecture + Interior (Ứng Dụng Trong Kiến Trúc Nội Thất )

Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn hậu kỳ để hỗ trợ các bạn theo học và làm việc chuyên ngành Kiến...

Architecture Diagram Site Analysis by Photoshop (Diagram Phân Tích Khu Đất Kiến Trúc)

Architecture Diagram Site Analysis by Photoshop Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn hậu kỳ để hỗ trợ các bạn theo học và...