TagsSinh Tutorials

Architecture Diagram with Photoshop + Sketchup (Tạo Diagram với Photoshop)

Architecture Diagram with Photoshop + Sketchup Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn hậu kỳ để hỗ trợ các bạn theo học và...

Architecture Plan Rendering – Make the Roof by Photoshop (Hậu kỳ mặt bằng mái kiến trúc)

Make the Roof by Photoshop Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn hậu kỳ để hỗ trợ các bạn theo học và làm...

Architecture Post production by Photoshop and Sketchup (Hậu kỳ Kiến trúc)

How to Post production by Photoshop and Sketchup Cách hậu kỳ kiến trúc từ ảnh chụp màn hình Sketchup Spix làm các video cùng tài liệu...

Architecture Diagram Landscape section by Photoshop (Hậu kỳ Diagram mặt cắt kiến trúc)

Architecture Diagram Landscape section by Photoshop Cách hậu kỳ Diagram mặt cắt kiến trúc với Photoshop Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn...

How to use Effect in Photoshop [Cách sử dụng Hiệu ứng]

Cách sử dụng hiệu ứng với Photoshop #shorts Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn hậu kỳ để hỗ trợ các bạn...

Convert Real Photo to Architecture Collage Flat Vector in Photoshop (Chuyển ảnh chụp thành Vector)

Convert Real Photo to Architecture Collage Flat Vector in Photoshop (Chuyển ảnh chụp thành Vector) Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn hậu...

Site Analysis from Google Map by Photoshop (Phân tích khu đất kiến trúc)

How to make Site Analysis from Google Map by Photoshop Một bài phân tích khu đất kiến trúc với ảnh từ google map Spix làm các...

Cách đổi màu đối tượng trong Photoshop (Turn color in Photoshop)

#shorts Cách đổi màu đối tượng trong Photoshop (Turn color in Photoshop) Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn hậu kỳ để...

Make Depth Blur Effect by Photoshop [Tạo hiệu ứng lấy nét cực dễ]

How to make... Spix làm các video cùng tài liệu hướng dẫn hậu kỳ để hỗ trợ các bạn theo học và làm việc chuyên...