DigitalFUTURES Talk : New Hybridities: Young Chinese DesignersPresenters:
Xiying Bao / Harvard
Kaiho Yu / Die Angewandte
Ji Shi / MERGE Architects
Haotian Zhang & Tianying Li / HKU
Xin LIU & Yuting Zhu / Harvard & Play.Work
Jiacheng Cheng / Alibaba
Peng Hu/ HKU
Yuehua Wang / AA
Chenjia Ren / SCI Arc

source

Save This Post

No account yet? Register