Create Architecture Diagram by Photoshop (Tạo Diagram Kiến Trúc)Create Architecture Diagram by Photoshop
BRUSH DOWNLOAD: https://drive.google.com/file/d/1UcIpMhK2lIkyiZhIEsHfmR8yVk6RAzg6/view?usp=sharing

Mình là Sinh, mình làm các video hướng dẫn hậu kỳ khi rảnh để hỗ trợ các bạn theo học và làm việc chuyên ngành Kiến Trúc, Nội Thất
✎ Các bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn về hậu kỳ có thể THAM GIA KHÓA HỌC PHOTOSHOP KIẾN TRÚC ONLINE trên Facebook S Photoshop.

Support me by share this video (Absolutely FREE)
Thank you so much!
Follow me:
Facebook: https://www.facebook.com/sphotoshoparchitecture
Youtube: https://www.youtube.com/c/SPhotoshopArchitecture
#photoshoparchitecture #photoshoptutorial #photoshopforeveryone

Music use in video from YouTube Library

source

UCnOKibZrTt_oUya9DYGlWRw

Save This Post

No account yet? Register