Architecture Rendering using Photoshop step by stepThis video base on author work, might have different
I make step be step, so everyone can follow even newbie
Help you post production an architecture in Photoshop

Mình là Sinh, mình làm các video hướng dẫn hậu kỳ khi rảnh để hỗ trợ các bạn theo học và làm việc chuyên ngành Kiến Trúc, Nội Thất
Các bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn về hậu kỳ có thể THAM GIA KHÓA HỌC PHOTOSHOP KIẾN TRÚC ONLINE trên Facebook S Photoshop.

Support me by share this video (Absolutely FREE)
Thank you so much!
Follow me:
Facebook: https://www.facebook.com/sphotoshoparchitecture
Youtube: https://www.youtube.com/c/SPhotoshopArchitecture
#photoshoparchitecture #photoshoptutorial #photoshopforeveryone

Music use in video from YouTube Library

source

UCnOKibZrTt_oUya9DYGlWRw

Save This Post

No account yet? Register