Architecture Elevation render by Photoshop (Hậu kỳ mặt đứng kiến trúc)Architecture Elevation render by Photoshop
Một bài hậu kỳ mặt đứng rất cơ bản nhưng vô cùng hiệu quả

Mình là Sinh, mình làm các video hướng dẫn hậu kỳ khi rảnh để hỗ trợ các bạn theo học và làm việc chuyên ngành Kiến Trúc.
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC PTS KIẾN TRÚC ONLINE trên Facebook S Photoshop

Support me by share this video (Absolutely FREE)
Thank you so much!
Follow me:
Facebook: https://www.facebook.com/sphotoshoparchitecture
Youtube: https://www.youtube.com/c/SPhotoshopArchitecture
#photoshoparchitecture #photoshoptutorial #photoshopforeveryone
Music use in video from YouTube Library

source

UCnOKibZrTt_oUya9DYGlWRw

RECOMMENDED

Send this to a friend